Technisch Totaal Beheer Plus, een onafhankelijke en transparante onderneming

WKO installatie

Voor uw duurzame installatie is rendement een absolute must. Om dat te bereiken, is een goede verzorging en preventief onderhoud van groot belang. TTB Plus zorgt met actief beheer van uw WKO installatie voor een effectieve werking en daarmee een maximaal rendement. Wij zorgen door middel van uitgekiend voorraadbeheer, bewaking en onderhoud van uw WKO installatie voor de monitoring op rendement en energiebalans.

Om dat op een goede manier te kunnen doen, is vakkundig onderhoud noodzakelijk. Uw installatie wordt dan ook op afstand gemonitord, zodat het goed functioneren gewaarborgd is. En dat is geen overbodige luxe, want uit onderzoek blijkt dat circa 70 procent (!) onder de maat presteert. Indien gewenst is het ook mogelijk om een passend onderhoudscontract af te sluiten. We zorgen er dan op gezette momenten voor dat alles ook fysiek wordt nagelopen. Inclusief reiniging en onderhoud.

Wettelijke verplichtingen voor WKO installatie in Nederland

Bij een openbronsysteem wordt de bodem en het grondwater gebruikt om tijdens het winter- en zomerseizoen de warmte- en koude-vraag van het object op te vangen. Dat wordt bodemenergie genoemd. Een goede WKO installatie blijkt in de praktijk een zeer renderende wijze om gebouwen te voorzien van het gewenste binnenklimaat. Het is echter ook zaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Met actief beheer zorgt TTB Plus ervoor dat daaraan wordt voldaan. Provincies eisen gedetailleerde rapportages over de invloed van het systeem op de bodemkwaliteit en de prestaties. Wanneer niet aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan, kunnen sancties worden opgelegd. Hierbij moet u denken aan een boete, of het intrekken van de vergunning. De exploitatiekosten lopen daardoor fors op en het zorgt daarnaast voor onnodige discussies.

Problemen met WKO installatie voorkomen

Om ervoor te zorgen dat uw WKO installatie probleemloos werkt, heeft TTB Plus een specifieke werkwijze ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Als gezegd is preventieve monitoring een van de belangrijkste pijlers onder onze werkwijze. Actief beheer vervult hierin een sleutelrol, Het zorgt ervoor dat er na verloop van tijd geen onvoorziene problemen worden gevonden.

Om dit te waarborgen, onderzoeken wij uiteraard eerste uw huidige WKO installatie. Aan de hand hiervan wordt een stappenplan opgesteld. We zorgen voor het nazien van energetische of waterzijde onbalans in de installatie, zoals afstemming van de capaciteit van de bron, de warmtepomp en bijvoorbeeld de vraag vanuit een gebouw. Ook controleren we of het systeem volgens de bedachte ontwerpcondities functioneert.

Nadruk op energiebesparende maatregelen

Het idee achter het systeem van hoogwaardige warmte- en koudeopslag, is onder meer om energie te besparen. Onze experts gaan dan ook voor u aan de slag met verschillende verplichte – van overheidswege dus – energiebesparende maatregelen. Simpele, regeltechnische optimalisaties vormen hier een eerste aanzet toe. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan om een WKO installatie in ieder seizoen goed te laten functioneren.

Ook het hydraulisch nazien van de installatie, het voorkomen van onbalans (na 7 tot 9 jaar kan er overschot in de bodem ontstaan) en eventueel het integreren van alle systemen (zowel bron- als gebouwzijdig) behoort tot ons takenpakket. Daarnaast zien we erop toe dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van energie uit duurzame bron en beperken we het energiegebruik door verspilling zoveel mogelijk te voorkomen.

Direct winst boeken met WKO installatie

Dankzij ons preventieve ‘behandelplan’ zorgt TTB Plus voor energiebesparing. Hierdoor wordt er dus direct winst geboekt. Dat is echter maar een kant van het verhaal, want er zijn immers meerdere spelers binnen het veld. Om ervoor te zorgen dat overheden op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de WKO installatie, gaan wij voor u het gesprek aan met instanties c.q. provincies. Inzet daarbij is om altijd tot een gezamenlijke oplossing te komen.

TTB Plus zorgt ervoor dat uw installatie gegarandeerd goed functioneert. Dit leidt onder meer tot een perfect binnenklimaat en optimaal comfort in de aangesloten gebouwen. Praktijkvoorbeelden wijzen uit dat zelfs de bestaande gasaansluiting vaak overbodig wordt. Maakt dit alles u enthousiast en heeft u interesse in onze diensten? Of kampt u met problemen met uw huidige WKO installatie? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende inventarisatie.